Jak wiadomo, istnieje wiele rodzajów spółek i każdy z nich ma cechy odróżniające go od innych. Ma swoją określoną rolę, swój specyficzny skład, inaczej funkcjonuje i służy innym celom. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest między innymi to, ze każdy typ spółki zakłada się w nieco inny sposób.

Zakładanie różnych rodzajów spółek

zakładanie spółek wrocławDzięki życzliwości pracownika Zakładanie spółek Wrocław, zebrałam istotne informacje o powoływaniu do życia spółek. Spółki jawne zakłada się przez zawarcie umowy przez wspólników. Powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Musi określać nazwę i siedzibę spółki, przedmiot działalności, wkłady wniesione przez poszczególnych wspólników, a także czas, na jaki została utworzona. Jest to etap poprzedzający rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podobnie wygląda zakładanie spółki partnerskiej, z tą różnicą, ze partnerami mogą być osoby fizyczne uprawnione do wykonywania określonych zawodów, a ponadto w ten spółce możliwe jest powołanie zarządu. Z kolei w spółce komandytowej wspólnikami mogą być komandytariusze i komplementariusze, zaś w spółce komandytowo-akcyjnej – komandytariusze i akcjonariusze.

Najpopularniejszy rodzaj spółek to te akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością. Początkiem zakładania spółki akcyjnej jest sporządzenie jej statutu w formie aktu notarialnego; taka samą formę musi mieć umowa spółki z o. o. Kolejny krok to oczywiście złożenie wniosku o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W spółce komandytowej można wyodrębnić dwa rodzaje wspólników: komplementariuszy i komandytariuszy.

Tekst pochodzi ze strony: https://zakladanie-spolek.pl/spolka-komandytowa.html. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez autoryzacji autora jest zabronione. Jeśli zauważyłeś ten tekst, prawdopodobnie został on użyty bez jego wiedzy.

Kategorie: Praca