Prowadzenie własnej firmy wiąże się z koniecznością czuwania nad sprawami księgowymi i finansowymi w sposób umożliwiający szybkie przeanalizowanie sytuacji działalności. Dobrze prowadzona księgowość pozwala firmie na zrównoważony rozwój, przez konieczne oszczędności i właściwe inwestycje.

Na czym polega usługa księgowa?

Usługi księgoweDobra księgowa jest skarbem dla każdej firmy. To od niej zależy jak są lokowane środki w firmie, oraz jakie formy zatrudnienia będą korzystne dla właściciela. Kiedy brakuje nam pieniędzy w kasie, to należy przeanalizować dokumenty księgowe pochodzące z zakupów i sprzedaży. Usługi księgowe polegają na kompleksowym prowadzeniu ksiąg przychodów i rozchodów, spraw pracowniczych, oraz na pełnym doradztwie w sprawach podatkowych i finansowych. W przypadku małych, jednoosobowych firm, prowadzi się tylko księgi rachunkowe, a w przypadku spółek konieczna jest pełna księgowość, która wymaga udokumentowania każdej, nawet najmniejszej transakcji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowymi, każdy pracownik musi mieć założoną teczkę ze swoimi dokumentami, którą prowadzą księgowe, albo kadrowe. Cena usług księgowych zależy od rodzaju działalności, ilości pracowników, oraz zakresu obowiązków jakie mają być przejęte przez biuro, albo samodzielną księgową. Do usług zalicza się także sporządzanie bilansu otwarcia i zamknięcia, przepływów finansowych, oraz rachunku zysków i strat, które są najczęściej dodatkowo płatne w biurach rachunkowych. Za kompleksowe usługi trzeba zapłacić większą kwotę.

W sprawach finansowych przed Urzędem skarbowym odpowiada księgowa, albo biuro rachunkowe, które nas rozlicza, ponieważ podpisują się na wszystkich dokumentach księgowych. Jeżeli usługi świadczy sprawdzona księgowa, to mamy pewność, że nie będziemy ponosić kar z tytułu błędów w dokumentach.

Kategorie: Finanse