Programy rozwoju farm fotowoltaicznych

Standardy portfela odnawialnych źródeł energii zobowiązują przedsiębiorstwa użyteczności publicznej do pozyskiwania pewnej części energii elektrycznej od wytwórców odnawialnych. W większości przypadków nie narzucają one, jaka technologia powinna być stosowana, a przedsiębiorstwo ma swobodę wyboru najbardziej odpowiednich źródeł odnawialnych. Programy (międzynarodowe, Czytaj dalej…

Programy rozwoju farm fotowoltaicznych

Standardy portfela odnawialnych źródeł energii zobowiązują przedsiębiorstwa użyteczności publicznej do pozyskiwania pewnej części energii elektrycznej od wytwórców odnawialnych. W większości przypadków nie narzucają one, jaka technologia powinna być stosowana, a przedsiębiorstwo ma swobodę wyboru najbardziej odpowiednich źródeł odnawialnych. Programy (międzynarodowe, Czytaj dalej…