Termowizory to urządzenia penetrujące, wykorzystujące temperaturowe promieniowanie podczerwieni. Mogą być wykorzystywane do pomiarów lub do obserwacji. Aktualnie mają zastosowanie  w bardzo wielu dziedzinach, a zakres ich stosowania jest stale poszerzany. Wszechobecność promieniowania temperaturowego uzasadnia wielką atrakcyjność tych urządzeń.

Zastosowanie kamer termowizyjnych

profesjonalne kamery termowizyjneNajwiększe zastosowanie mają te kamery w wojsku, policji, służbach ochronnych i ratunkowych. Profesjonalne kamery termowizyjne wykorzystywane są w ratownictwie do penetracji ruin i zgliszcz po trzęsieniach ziemi, czy katastrofach budowlanych. Odmianą kamery termowizyjnej jest noktowizor niezbędny w wojsku i ochronie pogranicza. Kamery termowizyjne stosowane są w diagnostyce przemysłowej do oceny szczelności i stopnia uszkodzeń maszyn i urządzeń w miejscach niedostępnych. W komunikacji kolejowej kamery stosowane są do poprawienia widzenia i rozpoznania ewentualnych przeszkód. Termowizja ma również duże zastosowanie w medycynie. Wykorzystywana jest do diagnozowania, badania skuteczności leków, a także wspomagania niektórych zabiegów chirurgicznych. Szerokie zastosowanie mają kamery termowizyjne w budownictwie. Badanie szczelności stosowanych materiałów, decydujących o utrzymaniu właściwej temperatury w budowanych pomieszczeniach, należy do powszechnego wykorzystywania termowizji. Rzadziej rozpoznawane zastosowanie termowizji ma miejsce w weterynarii (diagnozowanie chorób dużych zwierząt), w archeologii i konserwacji zabytków.

Również zjawiska przyrodnicze, rozkład temperatur itp. na ziemi są badane i analizowane za pomocą kamer termowizyjnych. Zakres wykorzystywania zjawiska temperaturowego promieniowania podczerwieni jest nadal poszerzana. Profesjonalne kamery termowizyjne są cennym i poszukiwanym towarem.      

Kategorie: Technologia