Jak sama nazwa mówi, wypraska jest wyrobem, który powstaje w procesie prasowania pod dużym ciśnieniem. Uzyskiwana jest w procesie obróbki tworzyw sztucznych na wtryskarkach lub w procesie prasowania na gorąco. Często, aby stała się gotowy produktem, muszą być wykonane dodatkowe czynności, np. gratowanie.

Właściwości wyprasek z tworzyw sztucznych

wypraskiCechy, jakimi charakteryzują się wypraski, podzielić można na wewnętrzne i zewnętrzne. Z wewnętrznych cech jest to orientacja cząsteczek, naprężenia własne oraz rodzaj struktury, która może być częściowo krystaliczna lub amorficzna. Jeśli w naszych wypraskach jednocześnie występuje orientacja poprzeczna i podłużna, powoduje to znaczące umocnienie materiału. Naprężenia własne, to naprężenia mechaniczne występujące w samej wyprasce bez oddziaływania jakichkolwiek sił zewnętrznych. Ich ostateczne ukształtowanie i wejście w równowagę następuje dopiero w momencie usunięcia formy wypraski i będą decydowały, np. o szybkości chłodzenia wypraski. Do materiału głównego, z którego wytwarza się wypraskę, dodaje się często wypełniacze, czyli środki modyfikujące. Robi się to, by zapewnić tworzywu odpowiednie własności, takie jak polepszenie właściwości mechanicznych i elektrycznych, odporności na ścieranie. Dzięki odpowiedniemu wypełniaczowi można również obniżyć cenę wypraski. Wśród wypełniaczy rozróżnia się proszkowe (proszki metali, grafit, mączkę kamienną i drzewną, sadzę), włókniste (druty metalowe, włókna azbestowe, szklane, bawełniane) i arkuszowe (folie, tkaniny szklane, siatki metalowe, papier).

Wypraska jest świetnym sposobem na ponowne przetworzenie tworzywa sztucznego i zastosowanie go w nowej formie. Oczywiście wypraska nie stanie się samodzielnym urządzeniem, ale z pełnym powodzeniem, przy odpowiednich właściwościach, może stać się jego elementem.

 

Kategorie: Budownictwo